Rumcajs

Podrobnosti

 

 

Ze srdce všem děkujeme, že jste se zúčastnili letošního ročníku Pochodu Českým rájem - Putování za Rumcajsem. Platících bylo 8 907 lidí, o neplatících účastnících nemáme přehled. Účast 8 907 lidí je čtvrtá nejvyšší v historii pochodu a znamená to i poděkování organizátorům akce, kterých je skoro sto, patří jim také velké poděkování. Přípravy se konají takřka po celý rok a vrcholí v posledním čtvrtletí před pochodem, takže můžeme začít s ročníkem 54. pro rok 2020. Děkujeme všem sponzorům, skautům, firmě, která vařila čaj, Valdštejnské lodžii, městu Jičínu a především Městskému informačnímu centru za výbornou spolupráci a vydatnou pomoc

MILÍ TURISTÉ, TĚŠÍME SE NA VÁS V PŘÍŠTÍM ROCE!

Odkazy na články o letošním ročníku pochodu:
 

 
 
 
POCHOD ČESKÝM RÁJEM – PUTOVÁNÍ ZA RUMCAJSEM
 
 
 

STARTOVNÍ PODMÍNKY

Start a prezence: Sobota 30. března 2019 od 6.00 do 10.00 hodin, velké nádvoří zámku (Valdštejnovo náměstí 1).

Cíl: Shodný s místem startu v sobotu 30. března 2019 do 18.00 hodin.

Odměna: Účastník, který zaplatí startovné, projde kontrolami trasy a přijde včas do cíle, obdrží účastnický list Rumcajsovy rodiny a čaj. Na dětských trasách jsou bonbony, hry a tvůrčí dílny. K potkání bude Rumcajs s Mankou a Cipískem.

Trasy: dětské: 3, 5 a 7 km, dospělácké: 11, 24, 35 a 50 km, cyklistické: 28, 50, 70 km, historická kola: 21 km.

Startovné: 20 Kč pro všechny trasy.

Možnost ubytování: Ubytovna Tělovýchovné jednoty, Revoluční 1061, telefon 607 738 412, nebo Ubytovna Sport, Revoluční 863, telefon 737 270 329.

Upozornění: Trasy vedou Chráněnou krajinnou oblastí Český ráj. Pohybujte se jen po značených trasách! Buďte ohleduplní k přírodě, k majetku obyvatel, k obyvatelům obcí a ostatním pochodníkům. Nikde nevyhazujte odpadky! Chovejte se slušně a podle zákonů ČR. Přestupky a trestné činy jsou řešeny Policií ČR. Turistické značky pro pěší (bílé pruhy) nejsou určené cyklistům (žluté pruhy). Pochod se pořádá za každého počasí, každý jde na vlastní nebezpečí, je odpovědný sám za sebe, za děti je zodpovědný zákonný zástupce. Hlídejte si své pejsky, zabezpečte je na vodítkách!

Klub českých turistů – odbor Jičín děkuje a přeje: „Zdrávi došli!“

 

STRUČNÝ POPIS TRAS

Dětské trasy (vhodné i pro kočárky):

rumcajs-mapa-detske-trasy-2019

3 km: Valdštejnovo náměstí > Žižkovo náměstí > lipovou alejí > skautský srub (kontrola) > lipová alej > Žižkovo náměstí > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

5 km: Valdštejnovo náměstí > Žižkovo náměstí > lipovou alejí > Lodžie (kontrola, čaj, tvůrčí dílna) > Zebín u koní > skautský srub (kontrola) > lipová alej > Žižkovo náměstí > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

7 km: Valdštejnovo náměstí > Žižkovo náměstí > lipovou alejí > Lodžie (kontrola, čaj, tvůrčí dílna) > Zebín u koní > U Bílého mlýna > skautský srub (kontrola) > lipová alej > Žižkovo náměstí > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

Trasy pro dospělé:

11 km: Valdštejnovo náměstí > rybník Kníže > Kbelnice > Dílce (kontrola, čaj) > pila u Železnice > Prostřední mlýn > Zebínský dvůr > lipovou alejí > Žižkovo náměstí > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

24 km: stejně jako 11kilometrová trasa > rybník Kníže > Holín > Prachov > hotel Pod Šikmou věží (kontrola) > Pod Velkou Svinčicí > U Pelíška > Na Stájích > parkhotel Skalní město > Prachov > Brada > Dílce (kontrola, čaj) > dále stejně jako 11kilometrová trasa.

35 km: stejně jako 11kilometrová trasa > pila u Železnice > Železnice > Bradlec, rozcestí > Klepanda > Ploužnice > Tábor > Košov, hostinec (kontrola) > Morcinov (u křížku) > Kozlov > U Peklovsi > Allainova věž > Kyje > Železnice > pila u Železnice > dále stejně jako 11kilometrová trasa.

50 km: stejně jako 24kilometrová trasa > parkhotel Skalní město > Hvozdec > Libuň > Morcinov (u křížku) > Košov, hostinec (kontrola) > Tábor > Ploužnice > Klepanda > Pod Kumburkem (kontrola) > Skalka pod Kumburkem > Zboží > Tužín > Bradlec > Železnice > pila u Železnice > dále stejně jako 36kilometrová trasa.

Trasy pro cyklisty:

28 km: Valdštejnovo náměstí > Holín > Prachov > Pařezská Lhota > Střeleč > Hrdoňovice > Libunec > Libuň, odb. žel. st. (samokontrola) > Javornice > Jinolice > Horní Podůlší > Kbelnice > bývalý Bílý mlýn > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

50 km: stejně jako 28kilometrová trasa > Pařezská Lhota > Pařez > Blata > Zámostí > Všeliby > Samšina > Šalanda > Staňkova Lhota > Sobotka > Semtiny > Kost (samokontrola) > Semtiny > Libošovice > Pleskoty > Pleskotský mlýn > Údolí Žehrovky > U Přibyla > Věžický rybník > Želejov > Troskovice > Svitačka > Újezd pod Troskami > Libunec > dále stejně jako 28kilometrová trasa.

70 km: stejně jako 50kilometrová trasa > Sobotka > Osek > Střehom > Dobšín (samokontrola) > Pomníky > Kost (samokontrola) > Semtiny > Libošovice > Pleskoty > Pleskotský mlýn > Lažany > Vyskeř > Drahoňovice > Hrubá Skála (samokontrola) > Želejov > dále stejně jako 50kilometrová trasa.

Historická kola, 21 km: stejně jako 28kilometrová trasa > Prachov > Jinolice > Dolní Podůlší > Zámezí > Železnice > Valdice > lipová alej > Žižkovo náměstí > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

 

Fotografie z pochodu 2016

 

Historie pochodu

V roce 1967 v Jičíně vznikl 1. ročník dálkového Pochodu Českým rájem - Putování za Rumcajsem. V klubové kronice je první zmínka o pochodu až ze VII. ročníku (1973). Společný start na trasy 55 a 30 km byl u Husova pomníku a účastnilo se 1258 pochodníků. Vzácným hostem pochodu se stal spisovatel Václav Čtvrtek. V závěru byli vyhlášeni Mr. Rumcajs a Mrs. Manka.

 

Tradice společných startů pokračovala až do roku 1978. Nevýhodou však byl velký pohyb účastníků přírodou ve stejnou dobu. Jak stoupala obliba dálkových pochodů, narůstal počet účastníků, a proto byly společné starty nahrazeny starty průběžnými. Pochod se zařadil mezi nejnavštěvovanější turistické akce v Československu. Proto byly postupně přidávány i kratší trasy, včetně dětských. Využívána byla bohatá síť turistického značení, vedoucí z Jičína všemi směry a propojující okolí Jičína. Dnes je, bohužel, tato síť neúplná, proto je pochod veden i po neznačených cestách, doplněn vlastním značením trasy pochodu.

 

V roce 1977 byl požádán ilustrátor pohádek o Rumcajsovi Radek Pilař o návrh na pamětní list pochodu. Od té doby se vydávají barevné účastnické listy s postavičkami Rumcajse, Manky a Cipíska, každý rok nově malířem navrhované.

 

Po smrti Václava Čtvrtka nesl pochod podtitul Memoriál spisovatele Václava Čtvrtka, po smrti výtvarníka Radka Pilaře se ustálil typ diplomu s variacemi postaviček pohádek o Rumcajsovi.

 

Klub českých turistů - odbor Jičín při pořádání pochodu spolupracuje s Městem Jičínem, který se podílí finanční dotací a na propagaci pochodu. Dále spolupracuje s občanským sdružením Lodžie a správcem Libosadu a s jičínskými skauty, kteří prověřují sportovní zdatnost malých turistů soutěžemi u skautského srubu.

 

Nejvíce účastníků (10 831) přišlo v roce 1982. V dalších letech počet kolísal v závislosti na počasí a na pohyblivosti velikonočních svátků. V roce 2001 byl pochod rozšířen i o trasy pro cyklisty. Po "hubených" letech je v posledních dvou letech patrná vzestupná tendence počtu účastníků. V tabulce pod textem je zachycen počet platících účastníků v jednotlivých letech, nicméně účastníků je mnohem více, zvláště těch, kteří jsou doprovodem svých malých ratolestí.

 

K 45. ročníku napsal jičínský zastupitel Jan K. Čeliš pěkný článek na svých stránkách:

http://jan-k-celis.webnode.cz/news/pochod-ceskym-rajem-putovani-za-rumcajsem/

Článek o 48. ročníku, kterému vyjímečně přálo počasí a to přilákalo vyšší množství účastníků. Počet účastníků zakulatili tři opozdilci, kteří dorazili po uzávěrce sčítání pro novináře.

http://zpravyceskyraj.cz/zdravi-dosli-turistickou-sezonu-zahajilo-slunce/

Reportáže z 49. ročníku:

https://www.youtube.com/watch?v=PRat0GJx1-c

https://www.youtube.com/watch?v=z55EyWqjTSg

 

Počty platících účastníků pochodu:

 

1973

1 258

1981

9 303

1989

2 385

1997

1 274

2005

2 464

2013

2 358

1974

2 900

1982

10 831

1990

3 398

1998

2 350

2006

2 386

2014 5 405

1975

3 573

1983

6 242

1991

1 541

1999

3 818

2007

4 486

2015 4 367

1976

4 735

1984

9 576

1992

871

2000

2 233

2008

3 714

2016 6 969

1977

7 550

1985

5 442

1993

1 528

2001

3 710

2009

2 923

2017 8 877

1978

6 574

1986

4 845

1994

1 256

2002

4 143

2010

2 404

2018 5 904

1979

8 317

1987

4 020

1995

2 561

2003

5 259

2011

3 364

2019

8 907

1980

6 605

1988

2 820

1996

1 407

2004

2 862

2012

1 350

 

 

 

Na 53. ročníku Pochodu Českým rájem - Putování za Rumcajsem se na vás těší Klub českých turistů - odbor Jičín.

 
Podrobnosti

Rumcajs 2014 48. ročník

Pátek

Sehnat klíče od muzea a od ing. Kazdy od učebny – 14.30 h

 • Převzetí sokolovny od Sokolů ve 14 h – p. Paulínové předá klíče a v neděli je převezme zpět od ubytovatelů - Benda

 • Služba v tělocvičně od pátku od 14 h do neděle do 9 h

Služba…………………………………Paulínová, Stránská

Dozor 18 -21 h…………………….Paulínová, Stránská

Úklid tělocvičny…………………..Paulínová, Stránská

Dovézt čaj do sokolovny -1 várnice - Dvořák

 • Označení ubytování už od 14 h - Kubíček

 • Pokladní předá ve 14 h startovní lístky, ubytovací lístky, propozice, drobné peníze, bločky na pivo označené kulatým razítkem - Hanyšová

 • Kubíček a spol. dodá večer čaj ve várnici, kelímky WC, papír, papírové pytle na odpad, sušenky, mycí potřeby, koště, kbelíky, hadry, čistící prostředky

 • Kubíček a spol. přivést mapy, jízdní řády, označení ubytování před sokolovnou na áčko, velký plakát před vchod na ubytování, diplomy startovní lístky, bločky na pivo (oražené kulatým razítkem), ostatní (vlajky, znak KČT, znak IVV)  - Kubíček

V 14:30 h přivést do zázemí: cukrovinky, proviant, potřebné věci pro občerstvení, varné konvice, vařič, utěrky, hořčice, kečup, káva, cukr, čaje, mlíčka, tašky na kontroly, razítka, káčka k označení kontrol, propozice, diplomy, pokladny, IVV, kbelíky, hadry, tácky, sáčky, párky, rum, pečivo atd.

Od 15.30 h si členové kontrol vyzvednou v zázemí razítka a svačiny na kontroly – připraví Kaizr, Doškářová

 • Příprava 1. nádvoří pro start pochodu 15 h    Kaizr, Vaníčkovi, Kubíček, Veselý

 

Kubíček - Výzdoba- lavičky, stoly, figurky RMC, výkresy, mapa, popis tras, židle, vlajky, znak KČT, transparent „Zahájení jarní tur. sezóny“ – vyrobí Kubíček, 10 stolů - několik půjčí správce p. Peroutka – domluví Kaizr

 • 14,30 hod rozdělení cukrovinek na jednotlivé trasy, občerstvení a razítka pro trasy a příprava zázemí na sobotu…………Mitlohnerová, Lachmanová, Mrázová

 • Bonbony – naplnit 3 krabice: Řáholeček ½ krabice, Lodžie 1 kr., Skauti ½ kr., zbytek na nádvoří a po cestě Rumcajs

 

SOBOTA

5.30 h START pokladní, předseda, Doškářová

 • 1.nádvoří v 8.30 h přijdou RMC……..Mitlohnerová, Kozákovi

 • V 9 h zahájení jarní turistické sezony předseda + p. Faruzelová a radní

Přijede kočár s koněm pan Kořínek, před 9 h, budou projíždět dětské trasy a povozí děti.

 

Občerstvení v zázemí

7-13 h……………………………..Bydžovská, Hyršalová

13-18 h..…………………………Kasková, Prajsová

+úklid 17 h…………………… Mitlohnerová

 

Prodej startovních lístků

Startovné 30 Kč pro trasy 50 a 39 km, ostatní 20 Kč

6-9 h. 1 kasa solo na trasu 50 a 39 km svůj stůl - Jakubcová, Loudová

předepsat diplomy - záloha Maryšková

6-10 h. kasa ostatní trasy…… Domesová, Bezdíčková

7-10 h. kasa………………………..Kubíčková, Kocourková

8-10 h. kasa…………………………Sálová, Jeníková

9-10 h. kasa 2 osoby……………Jebavá, Krupičková od 10 h. přejdou na výdej diplomů

 • Zapisovat statistiku jednotlivých tras – připravit podklady - Jebavý

 • Na „50 a 39“ dát oražený bloček a říci, že na něj dostanou pivko v restauraci v Libuni

 • Bude-li chtít někdo diplom před pochodem, poslat jej ke stánku se suvenýry, tam mu ho vydají

 • Startovní lístky dodávat postupně - Hanyšová

Stánek suvenýry………..Kováčová, Melicharová

 • Diplomy, razítko IVV, záznamník na „200“, prodej odznaků, map, suvenýrů a pod. - Zmátlíková

 • Výdej diplomů…doplnit počet km, přeškrtnout startovní lístek, nevydávat více diplomů, pouze oproti startovnímu lístku, nealko nápoj v ŘÁHOLCI upozornit, že bude vydán na startovní lístek

 

Výdej diplomů

9-12 h…………………………… Křivská J., Čelišová

10-13 h………………………… Jakubcová, Loudová…… přejdou od kasy po spočítání startovného

12-15 h..……………………….Kynčlovi, Veselá, Janečková

13-16 h..…………………………Buchartyková, Klimešová, Křivská L., Kovářová

14-17 h..…………………………Kosejková, Hlaváčková

15-18 h..………………………..Veselá, Kynčlová

 

Cyklotrasa

6-10 h prodej ..………………Rejmontová

11-14 h výdej diplomů……Nedomlel, záloha Vaníček

14-17 h. …………………………Nedomlel, záloha Vaníček

 

Výdej čaje

10-14 h…….……………………Hanková

14-18 h………………………….Borovička ml.

 

Kontroly:

Prachov

8-12 h..…………………………Haltuf, Hamtilová, Šturmová

12-17 h..……………………….Kubánkovi, Kováč

Pařez 8-15 h…………………Nováková, Novotná

Košov 9-14 h………………..Bernardová, Gotvald

Klepanda 9-13 h..…………Glos, Neslerová

 

 

Dětské trasy

Libosad…3x 2 stejná razítka

8-14 h..……………………………Mackovi, Košťáková, Panchartková, Radoberská J.

Provedou úklid cestou po trase z Libosadu do Jičína

Koně Zebín

8-12 h………………………..…..Šindelářovi,Dědeček

12-16 h..………………………..Dvořáková, Kopecký

Skauti

8-12 h..………………………….Hakenová, Domesová ml.

12-16 h..……………………….Karásková, Neuschlová

 

Řáholeček

 • 8h…dle potřeby…Kovandová , Sudek

 • Ohýnek, čaj, cukrovinky, párky, chléb, hořčice - Kubíček

 • Provedení vlastního značení hlavní a dětské trasy zajistí …..Radoberský, Šindelářová

 

ROZVOZ ČAJE

8 h….Prachov kiosky (15, 22, 32, 39, 50km) 6 várnic zajistí Dvořák, Veselý, Borovička (Zahradník, Kaizr)

8 h…Libosad nejméně 4 várnice…zajistí Louda, Jakubec 

8.30 h..Řáholeček 1 várnice..zajistí Louda, Jakubec

7.30 h. 1. nádvoří start 1 várnice Dvořák a spol

 

Cukrovinky na trasy rozvážet dříve, než čaj – Zahradník s autem v 7.30 h (Lodžie, koně Zebín, Řáholeček)

Část bonbonů dát již v pátek při předávání razítek na kontroly

Libosad, Zebín, Řáholeček a do košíků RMC

 

 • Stoly do lodžie zajistí kastelán - Šindelářová

 • Zastřešené boudy koně a Řáholeček, skauti 2x lavička  + stůl – Kubíček, Bydžovský

 • Stoly na nádvoří:

prodej startovních lístků ……6ks

prodej suvenýrů…………………1ks

čaj……………………………………..1ks

 • Úklid zasedačky po pochodu a odevzdání klíčů

 • Úklid 1. a 2. nádvoří, likvidace výzdoby………Doškářová , Kaizr, Borovička,Kubíček, Bydžovský, Veselý, Vaníčkovi

 

 • Sobota večer - dojet zaplatit pivo do Libuně ..Doškářová, Kaizr

 

Neděle

Úklid po pochodu 9 h u zámku

1. auto……

k dispozici Vaníčkovi, Gotvald, Pour, Bernardová

2. auto..…Kaizr

3. auto.….Zahradník, Benda, Svobodová       

Úklid Libosadu  2osoby…………………………………………………

Koordinační pokyny:

·        Auta s károu sobota ráno 6 hodin  Kubíček + Bydžovský, Louda + Jakubec, Dvořák, Veselý (Zahradník, Kaizr)

·        Kubíček a spol. rozmístění značek od zámku a postavení bud

·        Dvořák, Veselý - rozvoz čaje Prachov 6 várnic, skauti -limonády a svačiny

·        Louda odvoz čaje na nádvoří a do Libosadu 4 várnice, Lhotákovým svačinu, pití. Zebín cukrovinky, Řáholeček 1x čaj, bonbony, párky, chléb, hořčice.

 

!!! Nechat doplnit várnici čajem ze sokolovny, dovést na nádvoří a večer zpět do sokolovny…dle počtu účastníků!!

 

Podrobnosti

V sekci Pochod za Rumcasjem přidán odkaz na článek pana Čeliše o letošním ročníku pochodu za Rumcajsem.